FIRE-BHP zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Oferujemy profesjonalne szkolenia i doradztwo. Współpracujemy z wieloma firmami prywatnymi i instytucjami użyteczności publicznej z całego kraju. Działamy nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego ale i na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego.
Plany rozmieszczenia sprz?tu

Plany rozmieszczenia sprz?tu przeciwpo?arowego.

Brak znajomo?ci rozmieszczenia podr?cznego sprz?tu ga?niczego lub niew?a?ciwe u?ycie w sytuacji zagro?enia mo?e zwi?kszy? straty lub stanowi? dodatkowe zagro?enie dla osób przebywaj?cych w obiekcie. Warto ww. zakresie polega? na profesjonalnie przygotowanym opracowaniu.

 

 

Projekt wspólfinansowny przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozastrudnienia".
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011-2021 fire-bhp.pl Projektowanie stron internetowych