FIRE-BHP zajmuje się bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową. Oferujemy profesjonalne szkolenia i doradztwo. Współpracujemy z wieloma firmami prywatnymi i instytucjami użyteczności publicznej z całego kraju. Działamy nie tylko na terenie województwa świętokrzyskiego ale i na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz pomorskiego.
Plany ewakuacyjne

Plany ewakuacyjne rozmieszczone w budynku s?u?? do orientacji ludzi przebywaj?cych w obiekcie co do miejsca , w którym si? znajduj?.

Plany ewakuacyjne obrazuj? przede wszystkim:

  • drogi i kierunki ewakuacji do najbli?szych wyj?? ewakuacyjnych
  • rozmieszczenie r?cznych ostrzegaczy po?arowych i innych
  • lokalizacj? charakterystycznych pomieszcze? budynku
  • miejsce w którym w danej chwili cz?owiek si? znajduje – zaznaczony jako "TU JESTE?"

Przyk?ad planu ewakuacyjnego

 

 

Projekt wspólfinansowny przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozastrudnienia".
Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2011-2021 fire-bhp.pl Projektowanie stron internetowych